Hoogrendementsketel

Met een hoogrendementsketel kun je via gecondenseerd water een hoog rendement behalen, zonder veel energie te verspillen. Het gaat dus om een vrij goedkope manier van verwarmen. Op deze pagina lees je meer over de werking van een HR-ketel, de verschillende types en hun prijzen.

 

Hoe werkt een HR-ketel?

Een hoogrendementsketel (HR-ketel) werkt op basis van aardgas of stookolie. De ketel heeft zijn naam niet gestolen: het rendement dat behaald wordt ligt hoger dan bij een standaard gasketel. Dankzij het lagere verbruik en hoge rendement kan je deze investering al snel terugverdienen, ondanks de hogere aankoopprijs.

Hoe komt het dat deze ketel een hoger rendement kan halen? Dat heeft te maken met het feit dat het koude retourwater in de warmtewisselaar voorverwarmd wordt met rookgassen die vrijkomen. Daardoor kan de warmtedamp gedeeltelijk condenseren en warmte overbrengen. Omdat er warmte gerecupereerd wordt, verbruikt de ketel dus ook minder energie. Bovendien hoeft het water niet continue verwarmd te worden: de ketel zal pas aanslaan wanneer er warmte nodig is in huis.

 

hoogrendementsketel

 

Verschillende soorten HR-ketels

Belangrijk om weten is dat er verschillende soorten hoogrendementsketels op aardgas bestaan. Naast de standaard HR-ketel is er ook de HR+ ketel en de HR-ketel met een HR TOP-label. Het laatste type is het meest energiezuinig en kennen we ook als condensatieketels.

HR TOP-ketels halen een rendement dat nog eens 10% hoger ligt dan dat van een HR+- ketel! Kies je voor een hoogrendementsketel op stookolie in plaats van aardgas, dan dragen deze een Optimaz-label of Optimaz Elite-label.

Verder moet de ketel die je koopt voorzien zijn van het Europees veiligheidslabel ‘CE’. Enkel dan mag de ketel aangesloten worden; je bent dan zeker dat er geen gaslekken kunnen ontstaan.

 

Prijzen van hoogrendementsketels

Benieuwd hoeveel je ongeveer moet betalen voor een hoogrendementsketel? Wees je ervan bewust dat prijzen sterk afhankelijk zijn van de fabrikant en het gekozen label. Wil je een standaard hoogrendementsketel of HR+ ketel, dan mag je gemiddeld uitgaan van een prijs tussen de 1500 en 3000 euro. Een ketel met HR TOP-label is wel een stuk duurder. Prijzen hiervan kunnen oplopen tot 5000 euro.

 

verwarmingsketel kiezen

Een tv of een radio in ‘stand by’ verbruikt elektriciteit. Dat sluipverbruik stellen we ook vast bij de verwarmingsketel. Die verwarmingsketel verbruikt dus niet enkel gas of stookolie, een aantal onderdelen van de ketel verbruiken eveneens elektriciteit. Op dat vlak kun je dus nog besparen, zegt onze verwarmingspecialist.

 

Een goed rendement van de circulatiepomp in de verwarming zorgt voor een daling van het energieverbruik.

Uiteraard ligt het elektriciteitsverbruik van een verwarmingsketel op gas of stookolie vrij laag. Toch is het niet onbelangrijk om ook aan dat verbruik aandacht te besteden bij de aanschaf van een nieuwe ketel.  Als je een nieuwe verwarmingsketel kiest, let dan op volgende details.

Rendement circulatiepomp

In de verwarmingsketel zit een circulatiepomp die elektriciteit nodig heeft om te kunnen werken. Als je kiest voor een pomp van klasse A en met een hoog rendement, dan kun je dus besparen op het elektriciteitsverbruik van de pomp zelf. In vergelijking met een ketel met een standaardpomp kan die besparing oplopen tot het equivalent van 3 000 uur tv kijken of 180 uur stofzuigen, of – in geld uitgedrukt – zo’n 75 europer jaar.

 

De elektronica in een verwarmingsketel verbruikt ook energie.

Verbruik elektronica

Naast de pomp zit er ook nog heel wat andere onderdelen in de verwarmingsketel die werken op elektriciteit. Die verbruiken elektriciteit (via de stekker), zelfs als de ketel niet aan staat. Denk daarbij aan de ventilator, een schermpje, verlichting van de knopjes, sensoren….  Bij de allernieuwste verwarmingsketels zorgt een herziene elektronica voor een vermindering van dit energieverlies in ‘stand by’ tot minder dan 2 Watt. Dat is heel wat als je weet dat het energieverbruik bij een radio in ‘stand by’ meer dan het dubbele bedraagt.

 

De zuinige brander in deze verwarmingsketel ecoTECplus zorgt voor daling energieverbruik.

Zuinige brander

Verder bevat een verwarmingsketel ook nog een brander. Vaak werkt zo een brander via een pneumatische regeling. De allernieuwste branders werken met een elektronische gas/lucht-regeling waardoor een diepere modulatie en een efficiëntere condensatiereactie mogelijk is. Een diepere modulatie betekent dat de ketel niet op het maximum van zijn vermogen hoeft te werken. Dus niet aan 100% maar lager, dus zuiniger. Hierdoor verbruikt hij minder gas, produceert de ketel minder emissies en is hij dus milieuvriendelijker. Om ervoor te zorgen dat uw verwarmingsketel efficient blijft werken is het verstandig om te zorgen voor regelmatig onderhoud door een